image

godziny pracy:

poniedziałek od 7:30 do 15:30
wtorek od 7:30 do 15:30
środa od 8:00 do 16:00; dyżur dział techniczny/ księgowość do 17:00
czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 15:30

nasze telefony

SEKRETARIAT tel/fax: 71 339 16 52

DZIAŁ TECHNICZNY tel: 71 363 20 48; 71 339 16 50

KSIĘGOWOŚĆ tel: 71 363 20 49

portfolio

licencje

« Previous | Next »

Awarie po godzinach pracy biura oraz w dni wolne należy zgłaszać:
Pogotowie wodno-kanalizacyjne i elektryczne: 71 348 65 11 oraz 71 348 53 14
Pogotowie MPEC: 71 796 54 70
Pogotowie dźwigowe (KON-REM): 71 351 39 66

Pogotowie energetyczne: tel. 991
Pogotowie gazowe: tel. 992
Pogotowie MPEC: tel. 993
Pogotowie MPWiK: tel. 994

Ogólny nr alarmowy: tel. 112
Straż Miejska: tel. 986

« Previous | Next »

image

• Do reprezentowania firmy upoważniony jest Zarząd ROMDOM-3 sp. z o.o. :
Marek Bartczak - Prezes Zarządu
Grzegorz Bartczak - Wiceprezes
• Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym Dział B pod numerem 9174 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy w dniu 12.01.2000 r., a następnie w dniu 8.10.2001 r. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000050571. Kapitał zakładowy wynosi 50 000 zł.
• Spółka posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności zarządcy nieruchomości.
• Pracujemy na profesjonalnym oprogramowaniu firmy SACER, w którym prowadzona jest ewidencja lokali oraz rozliczenia naliczonych zaliczek i wpłat na utrzymanie części wspólnej, fundusz remontowy i media.
• Nasza firma zatrudnia 15 pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, w tym m.in.: dwóch licencjonowanych zarządców, Radcę Prawnego, inżynierów i techników budowlanych z uprawnieniami oraz Główną Księgową z uprawnieniami.
• Zarządzamy ponad 350 Wspólnotami Mieszkaniowymi
• Sposób dozoru nieruchomości:
nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości w godzinach pracy ROMDOM-3 sp. z o.o. sprawują:
- specjaliści z uprawnieniami ogólnobudowlanymi i instalacyjnymi w zakresie drobnych napraw, konserwacji, remontów i usuwania awarii,
- po godzinach pracy i w dni wolne, awarie wodno-kanalizacyjne i elektryczne usuwane są przez Pogotowie Instalacyjne, z którym Wspólnoty mają zawartą umowę.
• W ramach stawki wynagrodzenia wykonujemy obsługę prawną, księgową, kosztorysowanie, nie pobieramy dodatkowych opłat za przybycie do nieruchomości wspólnotowej pracownika w celu określenia zakresu i sposobu usunięcia awarii, dokonania napraw, konserwacji, spraw interwencyjnych itp.

image

« Previous | Next »

napisz do nas

romdom3@romdom3.wroc.pl

SEKRETARIAT: sekretariat@romdom3.wroc.pl

DZIAŁ TECHNICZNY: techniczny@romdom3.wroc.pl

KSIĘGOWOŚĆ: ksiegowosc@romdom3.wroc.pl

ODCZYTY WODOMIERZY: odczyty@romdom3.wroc.pl

Internetowa Obsługa Klienta: admin@romdom3.wroc.pl

nasz adres

Romdom-3 sp. z o.o.
53-201 Wrocław
al. Gen. J. Hallera 149

« Previous | Next »